II LO
Data publikacji: 2018-01-08

    2018-02-16
Pią
  2018-02-17
Sob
  2018-02-18
Nie
  2018-03-02
Pią
  2018-03-03
Sob
  2018-03-04
Nie
  2018-03-16
Pią
  2018-03-17
Sob
  2018-03-18
Nie
  2018-04-06
Pią
  2018-04-07
Sob
  2018-04-08
Nie
  2018-04-13
Pią
  2018-04-14
Sob
  2018-04-15
Nie
  2018-05-11
Pią
  2018-05-12
Sob
  2018-05-13
Nie
  2018-05-25
Pią
  2018-05-26
Sob
  2018-05-27
Nie
  2018-06-08
Pią
  2018-06-09
Sob
  2018-06-10
Nie
1 15.30-16.15   9.00-9.45 J. polski
9.00-9.45 J. polski
15.30-16.15 Geografia. r
Biologia
9.00-9.45 J. polski
9.00-9.45 J. polski
15.30-16.15 Mat. roz. 9.00-9.45 Geografia. r
Biologia
9.00-9.45 J. polski
15.30-16.15 Mat. roz. 9.00-9.45 J. polski
9.00-9.45 Matematyka
15.30-16.15   9.00-9.45 Geografia. r
Biologia
9.00-9.45 Matematyka
15.30-16.15   09.00-09.45 Matematyka
09.00-09.45 Geografia. r
Biologia
15.30-16.15   09.00-09.45 Matematyka
09.00-09.45 Geografia. r
Biologia
12.30-13.15   09.00-09.45 J. angielski_
J. niemiecki
09.00-09.45 J. polski
2 16.20-17.05   9.50-10.35 J. polski
9.50-10.35 J. polski
16.20-17.05 Mat. roz. 9.50-10.35 J. polski
9.50-10.35 J. polski
16.20-17.05 Mat. roz. 9.50-10.35 Geografia. r
Biologia
9.50-10.35 J. polski
16.20-17.05 Mat. roz. 9.50-10.35 J. polski
9.50-10.35 Matematyka
16.20-17.05   9.50-10.35 Geografia. r
Biologia
9.50-10.35 Matematyka
16.20-17.05   9.50-10.35 Matematyka
9.50-10.35 Geografia. r
Biologia
16.20-17.05   9.50-10.35 Matematyka
9.50-10.35 Geografia. r
Biologia
13.20-14.05   9.50-10.35 J. angielski_
J. niemiecki
9.50-10.35 J. polski
3 17.15-18.00   10.40-11.25 J. polski
10.40-11.25 J. polski
17.15-.18.00 Mat. roz. 10.40-11.25 J. polski
10.40-11.25 J. polski
17.15-18.00 Mat. roz. 10.40-11.25 Geografia. r
Biologia
10.40-11.25 J. polski
17.15-18.00 Mat. roz. 10.40-11.25 J. polski
10.40-11.25 Matematyka
17.15-18.00   10.40-11.25 Geografia. r
Biologia
10.40-11.25 Matematyka
17.15-18.00   10.40-11.25 Matematyka
10.40-11.25 Geografia. r
Biologia
17.15-18.00   10.40-11.25 Matematyka
10.40-11.25 Geografia. r
Biologia
14.15-15.00   10.40-11.25 *J. angielski_
*J. niemiecki
10.40-11.25 *J. polski
4 18.05-18.50   11.40-12.25 Geografia. r
Biologia
11.40-12.25 J. angielski_
J. niemiecki
18.05-18.50 Mat. roz. 11.40-12.25 Geografia. r
Biologia
11.40-12.25 Geografia. r
Biologia
18.05-18.50   11.40-12.25 J. angielski_
J. niemiecki
11.40-12.25 J. angielski_
J. niemiecki
18.05-18.50 Mat. roz. 11.40-12.25 Geografia. r
Biologia
11.40-12.25 J. angielski_
J. niemiecki
18.05-18.50   11.40-12.25 J. polski
11.40-12.25 J. polski
18.05-18.50   11.40-12.25 J. polski
11.40-12.25 Mat. roz. 18.05-18.50   11.40-12.25 J. polski
11.40-12.25 J. angielski_
J. niemiecki
15.05-15.50   11.40-12.25 J. polski
11.40-12.25 Matematyka
5 18.55-19.40   12.30-13.15 Geografia. r
Biologia
12.30-13.15 J. angielski_
J. niemiecki
18.55-19.40   12.30-13.15 Geografia. r
Biologia
12.30-13.15 Geografia. r
Biologia
18.55-19.40   12.30-13.15 J. angielski_
J. niemiecki
12.30-13.15 J. angielski_
J. niemiecki
18.55-19.40   12.30-13.15 Geografia. r
Biologia
12.30-13.15 J. angielski_
J. niemiecki
18.55-19.40   12.30-13.15 J. polski
12.30-13.15 J. polski
18.55-19.40   12.30-13.15 J. polski
12.30-13.15 Mat. roz. 18.55-19.40   12.30-13.15 J. polski
12.30-13.15 J. angielski_
J. niemiecki
15.55-16.40   12.30-13.15 J. polski
12.30-13.15 Matematyka
6 ..... ..... 13.20-14.05 Geografia. r
Biologia
13.20-14.05 J. angielski_
J. niemiecki
19.45-20.30   13.20-14.05 Geografia. r
Biologia
13.20-14.05 Geografia. r
Biologia
..... ..... 13.20-14.05 J. angielski_
J. niemiecki
13.20-14.05 J. angielski_
J. niemiecki
..... ..... 13.20-14.05 Geografia. r
Biologia
13.20-14.05 J. angielski_
J. niemiecki
..... ..... 13.20-14.05 J. polski
13.20-14.05 J. polski
..... ..... 13.20-14.05 J. polski
13.20-14.05 Mat. roz. ..... ..... 13.20-14.05 J. polski
13.20-14.05 J. angielski_
J. niemiecki
..... ..... 13.20-14.05 J. polski
13.20-14.05 *Matematyka
7 ..... ..... 14.15-15.00 Matematyka
14.15-15.00 Geografia. r
Biologia
..... ..... 14.15-15.00 J. angielski_
J. niemiecki
14.15-15.00 HiS ..... ..... 14.15-15.00   14.15-15.00 HiS ..... ..... 14.15-15.00 HiS 14.15-15.00 J. angielski_
J. niemiecki
..... ..... 14.15-15.00 J. polski
14.15-15.00 J. polski
..... ..... 14.15-15.00 Matematyka
14.15-15.00 Mat. roz. ..... ..... 14.15-15.00 Matematyka
14.15-15.00 HiS ..... ..... 14.15-15.00 HiS 14.15-15.00 Geografia. r
Biologia
8 ..... ..... 15.05-15.50 Matematyka
15.05-15.50 Geografia. r
Biologia
..... ..... 15.05-15.50 J. angielski_
J. niemiecki
15.05-15.50 HiS ..... ..... 15.05-15.50   15.05-15.50 HiS ..... ..... 15.05-15.50 HiS 15.05-15.50 Geografia. r
Biologia
..... ..... 15.05-15.50 Mat. roz. 15.05-15.50 HiS ..... ..... 15.05-15.50 Matematyka
15.05-15.50 *Mat. roz. ..... ..... 15.05-15.50 Matematyka
15.05-15.50 HiS ..... ..... 15.05-15.50 HiS 15.05-15.50 *Geografia. r
*Biologia
9 ..... ..... 15.55-16.40 Matematyka
15.55-16.40 Geografia. r
Biologia
..... ..... 15.55-16.40 J. angielski_
J. niemiecki
15.55-16.40 HiS ..... ..... 15.55-16.40   15.55-16.40 HiS ..... ..... 15.55-16.40 HiS 15.55-16.40 Geografia. r
Biologia
..... ..... 15.55-16.40 Mat. roz. 15.55-16.40 HiS ..... ..... 15.55-16.40 Matematyka
15.55-16.40   ..... ..... 15.55-16.40 Matematyka
15.55-16.40 HiS ..... ..... 15.55-16.40 *HiS 15.55-16.40  
10 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 16.45-17.30 Mat. roz. 16.45-17.30 HiS ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....