Ankieta Absolwenta Szkoły

Celem ankiety jest analiza losów absolwentów PZS nr 2 w Kościerzynie.
Wyniki ankiety umożliwią ewaluację procesu dydaktyczno – wychowawczego w naszej szkole.


1. Imię i nazwisko:

2. Rok ukończenia szkoły:

3. Typ szkoły:

4. Po ukończeniu szkoły:

kontynuujesz naukę na studiach dziennych
kontynuujesz naukę na studiach zaocznych lub wieczorowych
kontynuujesz naukę w szkole policealnej
aktualnie nie uczysz się w żadnej szkole
pracujesz

5. Miejsce dalszego kształcenia:

nazwa uczelni/szkoły:
wydział:
kierunek/specjalność:
miejscowość

6. Miejsce pracy:

nazwa zakładu:
miejscowość:
stanowisko:

7. Inne ważne informacje (ukończone kursy, działalność społeczna):

8. Adres email


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb szkoły niezbędnych do ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego (zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 roku o Ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000). Oświadczam, iż zapoznałem/-łam się z treścią Klauzuli informacyjnej RODO